OZNÁMENÍ

Převzetí některých exekucí od soudního exekutora JUDr. Jiřího Komárka

Soudní exekutor účastníkům řízení oznamuje, že dne 21. 12. 2018 od JUDr. Jiřího Komárka, soudního exekutora Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou, převzal dle § 44b odst. 1 e.ř. všechny dosud neskončené exekuce vedené ve prospěch oprávněných  LAMA energy a.s., DIGI CZ s.r.o. a Gas International s.r.o. Pokud nebylo soudním exekutorem výslovně sděleno jinak, je plnění na vymáhanou povinnost od tohoto data nutné hradit na účet č. 2113340545/2700 s uvedením VS: rodné či identifikační číslo povinného, SS:  spisová značka JUDr. Jiřího Komárka (např. 038 EX 1691/17 = SS: 169117).

Ochrana osobních údajů

Soudní exekutor s účinností od 25. 5. 2018 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet ve věcech zpracování osobních údajů soudním exekutorem jakožto správcem, a to prostřednictvím e-mailu: gdpr@eupraha8.cz.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) viz tento odkaz.

Soudní exekutor Mgr. Pavel Preus

S účinností od 1.8.2016 byl po odstupujícím soudním exekutorovi Mgr. Michalu Rudém, kterému zanikl výkon úřadu 31.7.2016, novým soudním exekutorem Exekutorského úřadu Praha 8 ministrem spravedlnosti jmenován Mgr. Pavel Preus, který od Mgr. Michala Rudého převzal veškeré spisy a dále pokračuje v provádění exekuční a další činnosti.

Soudní exekutor Mgr. Pavel Preus upozorňuje, že od Mgr. Michala Rudého nepřevzal exekuční řízení vedená ve prospěch oprávněného MONETA Money Bank, a.s. (dříve GE Money Bank, a.s.). V těchto exekučních řízeních došlo ke změně soudního exekutora na návrh oprávněného ještě před zánikem výkonu exekutorského úřadu Mgr. Michala Rudého a tato exekuční řízení vede JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 3, se sídlem Seifertova 17, Praha 3, tel.: 224 920 094, e-mail: info@exekucerychle.cz.

KONTAKTY

 

  • Adresa:
    •  Kodaňská 1441/46
    • 101 00 Praha 10
  • Telefon: +420 224 262 828-9
  • E-mail: eupraha8@eupraha8.cz
  • ID datové schránky: wr2y6rr
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: gdpr@eupraha8.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Středa: 08:00 – 12:00 a  13:00 – 16:00