OZNÁMENÍ

Změna soudního exekutora

S účinností od 1.8.2016 byl po odstupujícím soudním exekutorovi Mgr. Michalu Rudém, kterému zanikl výkon úřadu 31.7.2016, novým soudním exekutorem Exekutorského úřadu Praha 8 ministrem spravedlnosti jmenován Mgr. Pavel Preus, který od Mgr. Michala Rudého přebírá veškeré spisy a dále pokračuje v provádění exekuční a další činnosti. Oprávněný se v souvislosti s touto změnou může domáhat další změny soudního exekutora. Povinný je i nadále povinen plnit veškeré povinnosti, které mu vyplývají z dosud provedené exekuční činnosti. Povinný své závazky nadále hradí na číslo účtu, které mu bylo sděleno soudním exekutorem Mgr. Michalem Rudým. Telefonické a e-mailové spojení Exekutorského úřadu Praha 8 zůstává nezměněno. Sídlo Exekutorského úřadu Praha 8 se přesouvá na adresu Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10. 

Soudní exekutor Mgr. Pavel Preus taktéž sděluje, že od Mgr. Michala Rudého nepřevzal exekuční řízení vedená ve prospěch oprávněného MONETA Money Bank, a.s. (dříve GE Money Bank, a.s.). V těchto exekučních řízeních došlo ke změně soudního exekutora na návrh oprávněného a exekuční řízení vede JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 3, se sídlem Seifertova 17, Praha 3, tel.: 224 920 094, e-mail: info@exekucerychle.cz.  

KONTAKTY

 

  • Adresa:
    •  Kodaňská 1441/46
    • 101 00 Praha 10
  • Telefon: +420 224 262 828-9
  • E-mail: eupraha8@eupraha8.cz
  • ID datové schránky: wr2y6rr

ÚŘEDNÍ HODINY

Středa: 08:00 – 12:00 a  13:00 – 16:00