Domovská stránka   Domovská stránka
Domovská stránka

Oznámení o ukončení činnosti soudního exekutora:

Mgr. Michal Rudý, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8 dne 28. ledna 2016 požádal ministra spravedlnosti o ukončení výkonu exekutorského úřadu. Podle ustanovení § 15 odst. 1, písm. h) exekučního řádu tak bude vykonávat činnost soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 8 do 31. července 2016. Nový exekutor bude jmenován na základě výběrového řízení provedeného Exekutorskou komorou ČR. Nově jmenovaný exekutor převezme všechny exekuční spisy, vymožené peníze a zajištěné věci a bude pokračovat v provádění zahájených exekucí. Zároveň informuje oprávněné (věřitele), že mohou navrhnout změnu exekutora. Pro povinné (dlužníky) nedojde k žádné změně, pokud jde o práva a povinnosti v exekuci. Oprávnění i povinní mohou, stejně jako dosud, kdykoliv v úředních hodinách nahlédnout do exekučních spisů a obvyklými způsoby (osobně, telefonicky, emailem) projednat další postup ve své exekuční věci. 

 

Copyright©2008
webdesign, SEO: ArtFocus