V případě, že jste účastníkem exekučního řízení vedeného Mgr. Pavlem Preusem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Praha 8, doporučujeme Vám bezodkladnou úhradu dluhu níže uvedenými způsoby. Neprodlenou úhradou Vašeho dluhu se vyhnete vedení exekuce na Váš veškerý majetek, navyšování dlužné částky a za určitých podmínek také zápisu Vaší osoby do Centrální evidence exekucí.

 

Číslo bankovního účtu pro úhradu Vašeho dluhu:

 • v případě exekučních řízení zahájených u soudního exekutora Mgr. Pavla Preuse po 1.8.2016 – 2113340545/2700
 • v případě exekučních řízení vedených pro vymožení peněžité povinnosti v měně EURO – 279369541/0300
 • v případě exekučních řízení převzatých po soudním exekutorovi Mgr. Michalu Rudém vedených na návrh oprávněného T-Mobile Czech Republic a.s. –259629799/0300 
 • v případě exekučních řízení převzatých po soudním exekutorovi Mgr. Michalu Rudém vedených na návrh ostatních oprávněných  – 180600651/0300

Vždy uvádějte variabilní symbol, kterým je část spisové značky uvedená na každém dokumentu Exekutorského úřadu Praha 8 (bez ohledu na to, zda exekuce byla zahájena u Mgr. Michala Rudého nebo Mgr. Pavla Preuse). Tedy například pro sp.zn. 204 EX 1/16 je variabilní symbol 116. V případě nesprávného uvedení variabilního symbolu nemusí dojít ke správnému spárování Vámi provedené úhrady! Jako specifický symbol doporučujeme uvádět Vaše rodné číslo či IČO.

 

Váš dluh je možné též uhradit v hotovosti na pokladně Exekutorského úřadu Praha 8, adresa Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, objekt 4D Center, budova „B“, 5. patro.

 

Vymáhanou povinnost můžete vždy hradit dle svých finančních možností i částečně (splátky), nicméně exekuce tím není nikterak přerušena; i v takovém případě může dojít k provedení exekuce formou prodeje movitých či nemovitých věcí, a to zejména tehdy, jestliže výše splátek neodpovídá výši vymáhané povinnosti. Splátky je vždy třeba hradit pravidelně. V případě, kdy z objektivních důvodů nemůžete splátku uhradit, vždy nás kontaktujte.

 

Kontaktovat nás můžete telefonicky, písemně (elektronicky nebo poštovní přepravou) či osobně. Pro bližší informace o správně prováděné komunikaci navštivte stránku Kontakty. Soudní exekutor osobně nevyřizuje jednotlivé telefonní hovory – pověření zaměstnanci soudního exekutora jsou oprávněni k vyřizování Vašich dotazů a vybraných podání.

KONTAKTY

 

 • Adresa:
  •  Kodaňská 1441/46
  • 101 00 Praha 10
 • Telefon: +420 224 262 828-9, + 420 775 250 086
 • E-mail: eupraha8@eupraha8.cz
 • ID datové schránky: wr2y6rr
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: gdpr@eupraha8.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Středa: 08:00 – 12:00 a  13:00 – 16:00

POKLADNÍ HODINY

Pracovní dny: 08:00 – 16:00